December 2, 2023

อาจารย์ฝึกสอนมหาวิทยาลัยเปิดคลาสติวข้อสอบมิดเทอม แล้วเย็ดกับนักศึกษาคนสวยบนโต๊ะเรียน

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้รับอาจารย์ฝึกสอนเข้ามาสอนนักศึกษา โดยอาจารย์ฝึกสอนคนนี้เป็นชายหนุ่ม อายุประมาณ 25 ปี วันแรกที่อาจารย์ฝึกสอนเข้ามาสอนให้กับห้องเรียนของนักศึกษามัธยมปลาย เมื่อนักศึกษาเห็นอาจารย์ฝึกสอนก็กรี๊ดกร๊าดกันใหญ่ เพราะอาจารย์ฝึกสอนเป็นคนตัวสูงผิวขาวและหล่อมาก เมื่อมาถึงอาจารย์ฝึกสอนก็แนะนำตัวกับนักศึกษาและให้นักศึกษาทุกคนแนะนำตัว จากนั้นก็ทำการสอนอย่างเป็นกันเอง นักศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุของนักศึกษาและอายุของอาจารย์ฝึกสอนจึงไม่ต่างกันมาก ทำให้เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นคุณอาจารย์ อาจารย์ฝึกสอนทำการสอนไปเรื่อยๆ จนครบชั่วโมง แล้วเป็นคาบเรียนสุดท้ายพอดีก่อนนักศึกษาจะกลับบ้าน จากนั้นนักศึกษาทุกคนก็ทยอยออกจากห้องและอาจารย์ฝึกสอนก็กำลังเก็บของเพื่อจะกลับ เมื่ออาจารย์ฝึกสอนเงยหน้าขึ้น ก็พบกับนักศึกษาคนหนึ่งที่ยังไม่ออกจากห้อง แต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์ฝึกสอนต้องตะลึงก็คือ นักศึกษาผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้ใส่ เสื้อผ้าและเสื้อชั้นใน อาจารย์ฝึกสอนตกใจมากรีบลุกขึ้นแล้วบอกให้นักศึกษาใส่เสื้อให้เรียบร้อย …