December 2, 2023

ถ้าอยากเลื่อนตำแหน่ง ก็ไปนอนแหกหีรอ เย็ดเสร็จจะเซ็นให้

ในฐานะที่ผมมีอำนาจในบริษัทแห่งนี้ การจะปรับใครขึ้น เลื่อนขั้น ต้องให้ผมเป็นคนเซ็นก่อน และผมก็มักจะต้องมีข้องแลกเปลี่ยนอยู่เสมอๆ โดยเฉพราะเด็กๆที่เรียนจบมาใหม่ๆ หรือจบมานานแล้วก็ตาม ในส่วยของการทำงาน ผมรู้ว่าต้องให้ใครเลื่อยขั้น ผมเลือกคนที่ตรงกับงาน และคนพวกนั้นผมจะเซ็นให้เลย เพราะมันเป็นผลประโยชน์โดยตรง แต่ถ้าเป็นแค่ เด็กตัวน้อยที่ในความเป็นจริงในตำแหน่งนั้นๆไม่ต้องมีก็ได้ แบบนี้แหละ มันจะต้องผ่านผมก่อน และผมก็จะมาเล่าให้ฟัง ว่าหนึ่งในนั้นที่ผมนั้นติดใจ จนต้องเอามาทำเมียนั้นมันเป็นยังไง ถึงเธอจะมาเป็ฟนเมียผมแล้ว แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดผมได้ ที่จะทำแบบนี้ เพราะเธอก็รู้ว่าอำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่ผม ผมจะทำอะไรก็ได้ เหตุการณ์มันเริ่มจาก …